Xem loại

Dịch vụ

Máy gieo hạt ươm rau cầm tay giá rẻ

Để giảm bớt công gieo hạt, rút ngắn thời gian và đảm bảo độ đồng đều, tiết kiệm hạt giống các loại rau. FiVe Fresh liên kết với nhóm sinh viên khoa công nghệ nghiên cứu và chế tạo máy gieo hạt ươm rau dạng cầm tay. Sản phẩm này hướng đến